Werkwijze

Tijdens het eerste consult werk ik volgens een vast principe.

Intake gesprek
Met het intake gesprek brengen we jouw situatie in kaart, hierbij proberen we zo veel mogelijk te weten te komen waardoor je in deze situatie terecht bent gekomen.

Stemanalyse
Door het afnemen van de stemanalyse komen nog meer aspecten op het emotionele en het fysieke vlak naar voren komen, waardoor je een zo compleet mogelijk beeld krijgt.

Ondertussen heb ik inzicht gekregen in de onderliggende werkingsmechanismen, die ik aan jou zal uitleggen, waardoor ik denk dat jouw klachten veroorzaakt worden.

Behandelplan
Een behandelplan bestaat uit adviezen en uitleg over voeding, supplementen( vitaminen, mineralen en kruiden), beweging en ontspanning. Samen kijken we wat voor jou haalbaar is.

“Door klein te beginnen, krijg je het grootste resultaat!”

Vervolg consult
Voor een duurzaam effect zijn meerdere behandelingen nodig. In onderling overleg kunnen we een vervolgconsult inplannen. Meestal vindt dit ongeveer 4 weken later plaats. Daarna 6 tot 8 weken. Tijdens een vervolgconsult bespreken we jouw voortgang en wordt jouw behandelplan aangescherpt. De informatie cq. uitleg wordt verbreed, zodat je begrijpt waarom dit behandelplan tot stand is gekomen en je succes zult hebben, omdat je de therapie trouw volgt.