Voeding

De kPNI maakt gebruik van voeding dat geneeskundige, helende werking heeft. Voeding in al z’n vormen: actieve substanties uit planten, kruiden en vruchten worden gebruikt om specifieke effecten te kunnen uitvoeren. Deze substanties kunnen ook voorkomen in orthomoleculaire preparaten.

Optimale voeding

 • groenten – knol- en wortelgewassen
 • bladgroente
 • fruit
 • paddenstoelen
 • kokos
 • vis
 • wild en gevogelte
 • noten
 • omega-ei
 • water
 • verstandig gebruik maken van de zon

Voeding alleen kan nooit de oplossing zijn. Ook het bewegen en het gedrag waren vroeger anders en waarschijnlijk gezond-makend.

Genezing door terug gaan naar de “toekomst”!

“Om weer te worden wat we waren, moeten we eten wat we aten, bewegen zoals we bewogen en ons gedragen zoals we ons gedroegen.”

Goede graadmeter is de homeostase.

Homeostase bestaat eigenlijk uit twee Griekse woorden:

 • Homoios betekent gelijk of beter vergelijkbaar
 • stasis betekent stand of houding

Homeostase is het vermogen om een organisme gezond te houden zodat alles binnen bepaalde marges gaat functioneren: stabiliteit in verschillende wisselende omstandigheden.

Dus
Hoe gaat je lichaam  en *psyche om met warmte, kou, honger, dorst, stress, verdriet en teleurstelling?

Met andere woorden hoe flexibel ben je? Wat kan je organisme aan?

Waar liggen de werkingsmechanismen die storing geven.

* Psyche: Ziel (filosofie), dat deel van de ziel waarmee de mens zich identificeert à Ziel, Geest,  Binnenste, Hart, Innerlijk, Inwendige..