Privacy verklaring

Praktijk Epidaurus kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk Epidaurus en omdat u deze zelf bij het invullen van een contact formulier op de website aan Praktijk Epidaurus verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Praktijk OG-Epidaurus kan de volgende persoonsgegevens verwerken: ·
Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw emailadres

Klacht/ vraag*
Uw IP-adres *

Waarom Praktijk OG-Epidaurus gegevens nodig heeft
Praktijk OG-Epidaurus verwerkt uw persoonsgegevens om uw klacht/ vraag eenmalig te verwerken en eventueel telefonisch contact met u op te kunnen nemen, of als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen.

Hoe lang Praktijk OG-Epidaurus uw gegevens bewaart
Praktijk OG-Epidaurus bewaart uw persoonsgegevens in een patiëntenbestand. Uw gegevens worden in een dossier bewaard.

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Wilt u niet langer dat uw gegevens vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Delen met anderen
Praktijk Epidaurus verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Beveiligen
Praktijk Epidaurus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toch kan zij er niet voor instaan dat derden geen misbruik zullen maken van uw persoonsgegevens dan wel niet anderszins uw persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de website is volledig voor uw eigen risico.

Voor al uw andere vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Praktijk OG-Epidaurus, Klomperweg 122, 6741PK Lunteren, email: info@og-epidaurus.nl

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.  Praktijk Epidaurus adviseert u regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in mei 2018.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Praktijk Epidaurus bovengenoemde niet naleeft.

 

Credits foto header:
https://reisen-wandern.com/